Internmedicin – en specialitet i sjukvården

Internmedicin är en fristående basspecialitet som innefattar systemsjukdomar och sjukdomar som främst behandlas med läkemedel.


Internmedicin

Internmedicinska sjukdomar

Internmedicin fokuserar på systemsjukdomar och sjukdomar i inre organ som främst behandlas med läkemedel. Inom denna stora basspecialitet finns det många små grenspecialiteter:

Exempel på sjukdomar som vilar under dessa grenspecialiteter är: Diabetes, hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck och lunginflammation.

Grenspecialiteten under internmedicin

Kardiologi

Är en gren som omfattar hjärtat och olika sjukdomar. Kardiologi delas i sin tur upp i ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtats kranskärl, i hjärtklaffarna och hjärtats elektrofysiologi.

Kardiologi ska dock inte blandas ihop med hjärtkirurgi då det är en annan specialitet.

Hematologi

Hematologi är en gren som omfattar blodet och dess sjukdomar.

Allergologi

Allergologi är en gren om allergiska sjukdomar och andra överkänsligheter.

Medicinska njursjukdomar

Medicinska njursjukdomar är en grenspecialitet som omfattar akuta och kroniska medicinska njursjukdomar, elektrolytrubbningar och hypertoni.

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi är en gren som omfattar sjukdomar i lever, gallvägar, bukspottkörtel och i mag-tarmkanal. De vanligaste sjukdomarna som drabbar dessa områden är hepatologiska sjukdomar, ulcus- och refluxsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, malabsorption, funktionsstörningar och tumörsjukdom i mage, tarm, lever och pankreas.

Endokrinologi och diabetologi

Endokrinologi och diabetologi omfattar sjukdomar i det endokrina systemet. Alltså sjukdomar som diabetes, sköldkörtelsjukdomar, blodfettsrubbningar, fetma och benskörhet. Specialiteten omfattar också kunskap om hormonella mekanismer vid exempelvis graviditet, pubertet och klimakterium.

Lungmedicin

Lungmedicin innefattar dessa sjukdomar: Andningsorganens sjukdomar och sjukdomar som påverkar nedre luftvägar, lungor, pleura, bröstkorgsvägg, diafragma, lungans blodkärl och respirationen.

Andra basspecialiteter inom sjukvården

Andra basspecialiteter, förutom internmedicin, är: Kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, psykiatri, bild- och funktionsmedicin, neurologi, gynekologi med mera. Under dessa basspecialiteter så finns det massor av grenspecialiteter.

Blandning av specialiteter

En person som har drabbats av en internmedicinsk sjukdom, exempelvis diabetes kan få hjälp av en läkare specialiserad inom internmedicin på en internmedicinsk avdelning. Däremot om denna patient även har ett benbrott så måste läkarna samarbeta då ett benbrott tillhör en annan specialitet (kirurgiska ingrepp).

Magsår har bytt specialitet

Magsår behandlas oftast som intermedicinskt. Däremot kan orsaken till magsår eller dess behandling involvera andra specialiteter. Förut opererades nästan alltid magsår alltså var kirurgi inkopplat.  Men idag är operation av magsår mycket ovanligt och går nästan alltid över och behandlas genom medicin.

Du som patient

Du som patient behöver inte ha kunskap om de olika specialiteterna. Söker du vård så vet personalen där vilken specialitet du ska hänvisas vidare till. Om det blir fel så blir du förflyttad till rätt.